เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการศึกษานอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการศึกษานอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษานอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างสรรค์ให้นักเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จักประสบการณ์จริง วันที่ 15 กุมมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การบินทหารบก และ สวนสัตว์ ในจังหวัดลพบุรี  

Share on Line
Share on Pinterest