เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมหล่อเทียนและการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบล ทุ่งคลี จำนวน 6 วัด นอกจากนั้นแล้วยังได้นิมนต์พระภิกษุ จำนวน 25 รูป เพื่อมารับบิณฑบา

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมหล่อเทียนและการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบล ทุ่งคลี จำนวน 6 วัด นอกจากนั้นแล้วยังได้นิมนต์พระภิกษุ จำนวน 25 รูป เพื่อมารับบิณฑบา

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมหล่อเทียนและการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบล ทุ่งคลี จำนวน 6 วัด นอกจากนั้นแล้วยังได้นิมนต์พระภิกษุ จำนวน 25 รูป เพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest