เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ งดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย เดือน มิถุนายน 2562 เนื่องจากรถขยะชำรุด จนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ งดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย เดือน มิถุนายน 2562 เนื่องจากรถขยะชำรุด จนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ งดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย เดือน มิถุนายน 2562 เนื่องจากรถขยะชำรุด จนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ

Share on Line
Share on Pinterest