เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติฯ (ต้นทองอุไร และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติฯ (ต้นทองอุไร และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest