เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าสีเหลือง และผ้าสีขาว จำนวน ๑ รายการ (กองการ ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าสีเหลือง และผ้าสีขาว จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest