เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและอุปกรณ์ในการแข่งขัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและอุปกรณ์ในการแข่งขัน  (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Share on Line
Share on Pinterest