เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบก ระดาษต่อเนื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบก ระดาษต่อเนื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest