เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน มีนาคม 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน มีนาคม 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)
Share on Line
Share on Pinterest