เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย พัสดุเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย พัสดุเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest