เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)

ประกาศขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ  ปีงบประมาณ 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) 

Share on Line
Share on Pinterest