เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใบโอนเลขที่ 9 ครั้งที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใบโอนเลขที่ 9 ครั้งที่ 9 

Share on Line
Share on Pinterest