เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\"

เทศบาลตำบลทุ่งคลีได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะต้นทางของประชาชนตำบลทุ่งคลี ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี เป็นต้นไป การแต่งการใส่เสื้อคอปกสีขาว

Share on Line
Share on Pinterest