เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest