เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำโทรศัพท์ไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ไม่มีมลพิษได้มาตรฐานสากล

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำโทรศัพท์ไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ไม่มีมลพิษได้มาตรฐานสากล

Share on Line
Share on Pinterest