เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสถานที่พิธีเปิด และจ้างเหมาจัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทงโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest