เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปั่นไฟ เครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest