เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest