เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest