เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปา (หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปา (หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest