เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อจดหมายเลขของการใช้น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อจดหมายเลขของการใช้น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest