เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑ ลัง (กิจการประปา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest