เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest