เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)

ประกาศ

Share on Line
Share on Pinterest