เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มกระดูกงู จำนวน ๙ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มกระดูกงู จำนวน ๙ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest