เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest