เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3546-8454

E-Mail : admin@thungkhli.go.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลทุงคลี

Share on Line
Share on Pinterest