เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา
นายสำเริง ผลโภชน์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี

วิดีทัศน์แนะนำ

 • 1 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • 2 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 • 3

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่นี่... ตำบลทุ่งคลี

 • 27 ก.ย. 2564

  การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

 • 27 ก.ย. 2564

  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • 24 ก.ย. 2564

  การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 23 ก.ย. 2564

  การติดตั้งสัญญาณ DLTV (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

 • 23 ก.ย. 2564

  เร่งรัดติดตามการนิเทศ ศพด. (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทต.ทุ่งคลี ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000032
คน
icon
เดือนนี้
0000662
คน
icon
ปีนี้
0002980
คน
icon
ทั้งหมด
0010934
คน

Share on Line
Share on Pinterest