เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา
นายสำเริง ผลโภชน์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี
นางสาววัชรชาญ ตั้งเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี

วิดีทัศน์แนะนำ

 • 1 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • 2 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • 3 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 • 4

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานกระทู้

 • ไม่มีกระทู้

ที่นี่... ตำบลทุ่งคลี

 • 27 ต.ค. 2564

  แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 27 ต.ค. 2564

  ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) .pdf

 • 27 ต.ค. 2564

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือน...

 • 26 ต.ค. 2564

  แจ้งประกาศผลการเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 26 ต.ค. 2564

  ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffcieny School : LSS )" ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทต.ทุ่งคลี ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000017
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000017
คน
icon
เดือนนี้
0000670
คน
icon
ปีนี้
0003729
คน
icon
ทั้งหมด
0011683
คน

Share on Line
Share on Pinterest